.
Kafka 100 - Židovské muzeum v Praze

Celoročním projektem Kafka100 si Židovské muzeum v Praze u příležitosti stého výročí úmrtí Franze Kafky připomíná dílo i osobnost tohoto mezinárodně ceněného spisovatele. Zveme vás na kulturní program pro dospělé i děti.

 
 

Kafka100

 

Vydejte se za Odradkem

Venkovní hra „Hledá se Odradek“, která je založena na motivu jedné z Kafkových povídek, je připravená a zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání podoby Židovského Města v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací.
Návod ke hře si na svou objevnou výpravu ulicemi pražského Josefova můžete buď vytisknout, stáhnout do svého telefonu nebo se mrknout online.
Autory hry jsou Ondřej Buddeus a Hans-Gerd Koch.
8. 4. 2024

PO STOPÁCH FRANZE KAFKY S IWALKS

IWalk je vzdělávací program USC Shoah Foundation spojující návštěvu autentické lokality s úryvky svědectví relevantními pro historické události, které se na této lokalitě odehrály. Vzdělávací vycházka zkoumá například role propagandy, nebezpečí předsudků či rasismu. Vydat se můžete i ke „kafkovským místům“, mimo jiné k jeho hrobu i k vinohradskému bytu Karla Projzy, odkud byly příbuzní deportovaných Židů zásobováni potravinami.

Aplikaci je možné stáhnout z:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.illion.usc
Apple: https://apps.apple.com/cz/app/iwalk-usc-shoah-foundation/id1176057571

27. 3. 2024

Obnovujeme knihovnu, kterou navštěvoval i Franz Kafka

Celá budova krásných poslucháren, velká knihovna, klid, dobře vytápěno, málo studentů a vše zdarma... Tak Franz Kafka v roce 1923 referuje o „Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin“ Robertu Klopstockovi. Židovské muzeum v Praze představí ve čtvrtek 11. dubna projekt Library of Lost Books, jehož cílem je hledání knih ztracených z knihovny této věhlasné berlínské školy. Muzeum se ve spolupráci s Leo Baeck Institute podílí společně s dalšími institucemi z celého světa na obnově této knihovny zničené nacisty během druhé světové války, resp. na vytvoření její virtuální podoby.

libraryoflostbooks.com

 

15. 3. 2024

Kalendář akcí

Přednáška
Literární zastavení přiblíží vztah Franze Kafky a Mileny Jesenské, které byly adresovány Dopisy Mileně.
15. května, 19:00, Maiselova synagoga, Praha
Hra
Venkovní hra „Hledá se Odradek“ je založena na motivu jedné z Kafkových povídek a vybízí k hledání bájného tvora, díky kterému účastníci hry poznají Židovské Město v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací.
od 1. dubna 2024 po celý rok, hra v ulicích Josefova
Výstava
Izraelský typograf Oded Ezer vystaví své výtvarné pojetí obálek dvaceti čtyř knih od autora Řehoře Samsy. Není přitom zcela jasné, zda tyto knihy či jejich údajný autor Řehoř Samsa kdy vůbec existovaly...
4. června 2024 - 30. 9. 2024, Galerie Roberta Guttmanna, U staré školy 153/3

Historické okénko

VELIKONOCE A KAFKOVA ZÁSNUBNÍ OSLAVA

Franz Kafka byl zasnouben dokonce třikrát, do chomoutu jej však nedostali! S úřednicí Felicií Bauerovou dokonce dvakrát, druhou snoubenkou byla Julie Wohryzková.
Jedna menší soukromá zásnubní oslava se konala o Velikonocích roku 1914 a zapřísáhlý vegetarián Kafka se ní odmítl dotknout naservírovaného masa. Své snoubence navíc o těchto Velikonocích údajně sdělil, že kvůli ní se masu nedotkne, s jinou dívkou by jej ale možná pozřel. Zasnoubení, jež se tehdy mělo oznámit v místních novinách, si Kafka také „užíval“, své snoubence Felice v dopise napsal, že jemu avizované zasnoubení zní „jako by tam stálo, že o svatodušní neděli předvede F. K. ve varieté akrobatickou jízdu“.

březen – Kafka a jeho ultimativní dopis

V březnu roku 1918 byl Kafka už zcela rozhořčen přístupem svého tehdejšího nakladatele Kurta Wolffa. Svému příteli Maxi Brodovi sdělil, že napsal Wolffovi „ultimativní dopis“, který se bohužel nedochoval. Nakladatel například bez Kafkova svolení změnit název jeho kratších povídek Venkovský lékař, zapracování korektur se navíc táhlo dlouhá léta. Svazek nakonec vyšel až v roce 1920.

březen – Kafka je nemocen

Jak ti lékaři dovedou rozzlobit! V úřadě rozhodní a v léčbě tak nevědoucí, že kdyby je ta úřední rozhodnost opustila, stáli by u postelí nemocných jako školáci.

Deník, 5. března 1912

Je-li lékař přítel, pak by to šlo, jinak je ale nemožné se s nimi dorozumět. Já například mám tři lékaře, zdejšího, dr. Krale a strýce. Že mi radí rozdílně, by nebylo divné, ale že mi radí protikladně (dr. Kral je pro injekce, strýc proti), by taky ještě šlo, ale že protiřečí sami sobě, to nechápu.

Dopis Ottle Davidové, 16. března 1921

Projekty

VÝSTAVA „OČIMA FRANZE KAFKY: MEZI OBRAZEM A JAZYKEM“ (PARTNERSKÝ PROJEKT)

V červnu vystaví Západočeská galerie v Plzni díla, která se zaměří na vztah spisovatele Franze Kafky k výtvarnému umění a vizuální kultuře jeho doby. Výstava  (5. 6. – 28. 10. 2024, výstavní síň Masné krámy) bude mapovat spisovatelův vztah k vlastní kreslířské tvorbě, přátelům malířům a malířkám. Židovské muzeum v Praze poskytuje pro výstavu 38 děl, mimo jiné obraz Williho Nowaka zobrazující přítele Franze Kafky, Maxe Broda.
Výstava
5. 6. 2024 - 28. 10. 2024

Transatlantic Kafka

Projekt Transatlantic Kafka přináší do pražského kulturního života inovativní a inspirativní diskuze o Franzi Kafkovi v kontextu současného dění, a to s mezinárodním přesahem. V rámci cyklu přednášek, veřejných diskusí a seminářů uchopí významní spisovatelé,myslitelé, umělci a osobnosti veřejného života z USA a jejich čeští/evropští kolegové téma osobnosti i literárního odkazu Franze Kafky novým, inovativním způsobem, reflektující současný svět.
Cyklus přednášek
17. 6. 2024 - 19. 6. 2024

Hledá se Odradek

Venkovní hra „Hledá se Odradek“ je založena na motivu jedné z Kafkových povídek a vybízí k hledání bájného tvora, o jehož podobě, účelu i pohybu po Židovském Městě toho víme z díla Franze Kafky jen poměrně málo. Hra zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání podoby Židovského Města v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací – a k pátrání po tajuplném tvorovi.
Venkovní hra
od 1. 4. 2024