.
Kafka 100 - Židovské muzeum v Praze

Celoročním projektem Kafka100 si Židovské muzeum v Praze u příležitosti stého výročí úmrtí Franze Kafky připomíná dílo i osobnost tohoto mezinárodně ceněného spisovatele. Zveme vás na kulturní program pro dospělé i děti.

 
 

Kafka100

 

VÝSTAVA PŘEDNÍHO IZRAELSKÉHO TYPOGRAFA ODEDA EZERA BUDE JEDNÍM Z VRCHOLŮ ROKU FRANZE KAFKY

4. června letošního roku, v němž si připomínáme sté výročí úmrtí pražského spisovatele Franze Kafky, startuje v Galerii Roberta Guttmanna Židovského muzea v Praze výstava předního izraelského typografa a umělce Odeda Ezera. Instalace ve stylu fiktivního dokumentu staví na fantaskní představě protagonisty jedné z nejslavnějších Kafkových povídek. Řehoř Samsa je zde představen coby zapomenutý literární génius, jehož dílo záhadně zmizelo… Více o výstavě

14. 5. 2024

Kompletní pražský Kafkovský program v online brožuře

Pokud si chcete prohlédnout všechny možné akce konané u příležitosti sta let od úmrtí Franze Kafky tento rok v Praze, prohlédněte si brožuru, kterou se všemi partnery projektu (včetně nás) připravil projekt Kafka2024. Brožuru si prohlédněte zde: Kafka 2024 v Praze program Final

 

22. 4. 2024

Vydejte se za Odradkem

Venkovní hra „Hledá se Odradek“, která je založena na motivu jedné z Kafkových povídek, je připravená a zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání podoby Židovského Města v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací.
Návod ke hře si na svou objevnou výpravu ulicemi pražského Josefova můžete buď vytisknout, stáhnout do svého telefonu nebo se mrknout online.
Autory hry jsou Ondřej Buddeus a Hans-Gerd Koch.
8. 4. 2024

Kalendář akcí

Přednáška
Literární zastavení přiblíží vztah Franze Kafky a Mileny Jesenské, které byly adresovány Dopisy Mileně.
15. května, 19:00, Maiselova synagoga, Praha
Hra
Venkovní hra „Hledá se Odradek“ je založena na motivu jedné z Kafkových povídek a vybízí k hledání bájného tvora, díky kterému účastníci hry poznají Židovské Město v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací.
od 1. dubna 2024 po celý rok, hra v ulicích Josefova
Výstava
Izraelský typograf Oded Ezer vystaví své výtvarné pojetí obálek dvaceti čtyř knih od autora Řehoře Samsy. Není přitom zcela jasné, zda tyto knihy či jejich údajný autor Řehoř Samsa kdy vůbec existovaly...
4. června 2024 - 30. 9. 2024, Galerie Roberta Guttmanna, U staré školy 153/3

Historické okénko

KVĚTEN – KAFKA SE ZMATENĚ DVOŘÍ MILENĚ JESENSKÉ

Milena Jesenská, jedna z ústředních ženských postav okolo Kafkova života, byla první Kafkovou překladatelkou do češtiny. Na konci dubna 1920 vyšla v pražském literárním časopise Kmen povídka Topič a v květnu obdržel Kafka od Jesenské první výtisk Kmene s Jesenské překladem. Kafka, který chtěl s Jesenskou udržovat písemný kontakt, ji poté např. napsal: „Chtěl jsem slyšet o Vás, a ne ten až příliš známý hlas z dávného hrobu… V každém případě je ta povídka propastně špatná, mohl bych Vám to, milá paní Mileno, tak snadno jako nic jiného dokazovat řádek po řádku.. že tu povídku máte ráda, jí přirozeně dává hodnotu, ale poněkud to kalí obraz světa.“

Květen – Kafka si dělá nepřítele

Franz Kafka byl mezi přáteli i širším okruhem svých známých a spolupracovníků zřejmě docela oblíben. Podle Reinera Stacha byl jediným Kafkovým zjevným nepřítelem Ernst Weiß, konkureční spisovatel a lékař. Ten do jednoho ze svých dopisů na Kafkovu adresu uvedl: „čím déle jsem Kafkovi vzdálen, tím je mi tou svou slizkou zlomyslností nesympatičtější.“ K rozdmýchání sporu zřejmě došlo v květnu 1916. V dubnu totiž vyšel  Weißův román Boj (Der Kampf), o Kafkovu recenzi tohoto díla jeho autor velmi usiloval. Kafka mu jí zřejmě dlouho sliboval, ale nakonec odepřel. Kafka se dle slov Weiße zachoval „jako padouch“.

Duben – Kafkův nemocný měsíc

Franz Kafka byl často nemocen, kvůli jeho oslabené imunitě si stěžoval na své zdraví a postupně musel navštěvovat různá sanatoria. V dubnu roku 1922 to bylo sanatorium v italském lázeňském městě Merano. O dva roky později již bylo zjevné, že Kafkovo extrémně osláblé tělo se nedokáže nákazám bránit, trpěl silnými bolestmi hrtanu, kdy mluvení již takřka nebylo možné. V dubnu roku 1924 navštívil dolnorakouské sanatorium Wienerwald i laryngologickou kliniku ve Všeobecné nemocnici ve Vídni. V dubnu téhož roku nastoupil i do dolnorakouského Sanatoria Hoffmann, kde 3. červa umírá na tuberkulózu.

Projekty

VÝSTAVA „OČIMA FRANZE KAFKY: MEZI OBRAZEM A JAZYKEM“ (PARTNERSKÝ PROJEKT)

V červnu vystaví Západočeská galerie v Plzni díla, která se zaměří na vztah spisovatele Franze Kafky k výtvarnému umění a vizuální kultuře jeho doby. Výstava  (5. 6. – 28. 10. 2024, výstavní síň Masné krámy) bude mapovat spisovatelův vztah k vlastní kreslířské tvorbě, přátelům malířům a malířkám. Židovské muzeum v Praze poskytuje pro výstavu 38 děl, mimo jiné obraz Williho Nowaka zobrazující přítele Franze Kafky, Maxe Broda.
Výstava
5. 6. 2024 - 28. 10. 2024

Hledá se Odradek

Venkovní hra „Hledá se Odradek“ je založena na motivu jedné z Kafkových povídek a vybízí k hledání bájného tvora, o jehož podobě, účelu i pohybu po Židovském Městě toho víme z díla Franze Kafky jen poměrně málo. Hra zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání podoby Židovského Města v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací – a k pátrání po tajuplném tvorovi.
Venkovní hra
od 1. 4. 2024

Oded Ezer: Samsovo tajemství

Kdo byl skutečně Řehoř Samsa? Postava z Kafkovy knihy Proměna nebo činný literát? S touto myšlenkou pracuje známý izraelský typograf a designér Oded Ezer a představuje návrhy obálek všech 24 nikdy nevydaných knih Řehoře Samsy. Výstava, která bude jedním z vrcholů projektu Kafka100.
Výstava
4. 6. 2024 - 30. 9. 2024