Hledá se Odradek

od 1. 4. 2024
Venkovní hra

Venkovní hra „Hledá se Odradek“ je založena na motivu jedné z Kafkových povídek a vybízí k hledání tvora, o jehož podobě, účelu i pohybu po Židovském Městě toho víme z díla Franze Kafky jen poměrně málo. Hra zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání podoby Židovského Města v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací – a k pátrání po tajuplném tvorovi.

O podobě, pohybu po Židovském Městě i účelu „Odradka“ toho víme z díla Franze Kafky jen poměrně málo. Dle Kafky pobývá „střídavě na půdě, na schodišti, na chodbách, v průjezdu,“ a je taky „neobyčejně pohyblivý a nedá se chytit,“ zapsal si Kafka.

Za tímto tvorem se návštěvníci centra Prahy vydají pomocí webu Kafka100, kde je připravený návod, který je vizuálně přenese do časového období života Franze Kafky, tedy především do urbanistické podoby židovské čtvrti Prahy před její asanací – zbouráním původní podoby. Hra její účastníky přenáší do doby, kdy se centrem Prahy mohly procházet jejich předci, kteří zde Odradka mohli potkat.

Vyrazte na procházku po pražském Josefově.

Autory hry jsou Ondřej Buddeus a Hans-Gerd Koch.

foto: Pohled na dům čp. 27 (vetešnictví Mojžíše Reacha) v Josefovské ulici v Josefově před zbořením roku 1908. Foto Eckert-ateliér, 29. 6. 1905 ©Archiv hl. města Prahy, Sbírka fotografií, sig. VI 47/45

Projekt je uskutečněn za podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Městské části Praha 1.