ProjeKTY

Transatlantic Kafka

Projekt Transatlantic Kafka přináší do pražského kulturního života inovativní a inspirativní diskuze o Franzi Kafkovi v kontextu současného dění, a to s mezinárodním přesahem. V rámci cyklu přednášek, veřejných diskusí a seminářů uchopí významní spisovatelé,myslitelé, umělci a osobnosti veřejného života z USA a jejich čeští/evropští kolegové téma osobnosti i literárního odkazu Franze Kafky novým, inovativním způsobem, reflektující současný svět.
Cyklus přednášek
17. 6. 2024 - 20. 6. 2024

Oded Ezer: Samsovo tajemství

Kdo byl skutečně Řehoř Samsa? Postava z Kafkovy knihy Proměna nebo činný literát? S touto myšlenkou pracuje známý izraelský typograf a designér Oded Ezer a představuje návrhy obálek všech 24 nikdy nevydaných knih Řehoře Samsy. Výstava, která bude jedním z vrcholů projektu Kafka100.
Výstava
4. 6. 2024 - 30. 9. 2024

Hledá se Odradek

Venkovní hra „Hledá se Odradek“ je založena na motivu jedné z Kafkových povídek a vybízí k hledání bájného tvora, o jehož podobě, účelu i pohybu po Židovském Městě toho víme z díla Franze Kafky jen poměrně málo. Hra zve malé i velké návštěvníky k prozkoumání podoby Židovského Města v jeho původní urbanistické podobě – tedy před pražskou asanací – a k pátrání po tajuplném tvorovi.
Venkovní hra
od 1. 4. 2024

VÝSTAVA „OČIMA FRANZE KAFKY: MEZI OBRAZEM A JAZYKEM“ (PARTNERSKÝ PROJEKT)

V červnu vystaví Západočeská galerie v Plzni díla, která se zaměří na vztah spisovatele Franze Kafky k výtvarnému umění a vizuální kultuře jeho doby. Výstava  (5. 6. – 28. 10. 2024, výstavní síň Masné krámy) bude mapovat spisovatelův vztah k vlastní kreslířské tvorbě, přátelům malířům a malířkám. Židovské muzeum v Praze poskytuje pro výstavu 38 děl, mimo jiné obraz Williho Nowaka zobrazující přítele Franze Kafky, Maxe Broda.
Výstava
5. 6. 2024 - 28. 10. 2024