Kompletní pražský Kafkovský program v online brožuře

Pokud si chcete prohlédnout všechny možné akce konané u příležitosti sta let od úmrtí Franze Kafky tento rok v Praze, prohlédněte si brožuru, kterou se všemi partnery projektu (včetně nás) připravil projekt Kafka2024.